hero

HeedView

Tubli abiline erihoolekandeteenuste pakkujale

Aruandlus

Kui palju tunde kulub käsitsi aruannete kokkuarvutamisele? Jätame sellise töö parem masinatele ning laseme inimestel tegeleda sisukamate toimetustega.

Andmed ühes kohas

Enam ei ole tarvis õhtul tööle sõita, et kliendi kaustast tema isikukood üles leida. HeedViewga on kõik tarvilikud andmed mõne kliki kaugusel.

Terviklik ülevaade

Oled asutuse juhataja ja avastad äkki õudusega, et mõnda klienti pole juba mitu nädalat nähtud? HeedViewga on sul alati reaalajas ülevaade klientide toimetustest, muredest ja rõõmudest.

HeedView on erihoolekandeteenuste pakkujate igapäevane töövahend, mis aitab koordineerida asutusesiseseid tegevusi ning talletada ja süstematiseeritult esitada andmeid töötajate tegevuste ning klientide olukorra kohta.

HeadView on kasutajasõbralik ega eelda kõrgetasemelist arvuti kasutamise oskust.

# HeedView kasutamisel:

  • paraneb organisatsiooni töö kvaliteet,
  • tõuseb töö efektiivsus,
  • väheneb paberikulu ja halduskulu,
  • lihtsustuvad igapäevased tööprotsessid ja väheneb inimlike vigade hulk.

# HeedView võimaldab kliendi tegevusjuhendajal:

  • sisestada kliendiga seotud tegevuste kokkuvõtteid,
  • hallata kõiki klienti puudutavaid andmeid,
  • näha tegevuste ajalugu,
  • näha teiste juhendajate tööd antud kliendiga.

HeedView annab asutuse juhatajale ülevaate asutuse töövoost ning võimaldab kontrollida töötajatele antud tööülesannete täitmist, tagamaks, et iga klient on saanud talle määratud teenust ettenähtud mahus.

Programm koostab sisestatud andmete põhjal automaatselt teenuste lõikes kliendi kohta kuuaruanded ning töötaja tööajatabeli. Samuti genereerib programm aastaseid aruandeid, mida asutus on kohustatud esitama Sotsiaalkindlustusametile.

Programmi on võimalik mugavalt kasutada nii arvutis kui telefoniäpis.